Monday, May 4, 2009

Блогийн холбоосыг Drop Down Menu байдлаар харагдуулах - How to make a Drop Down Menu


Блогчид маань өөрийн найз линкүүд болон холбоосуудыг доош нь үргэлжилсэн уртаар бичдэг. Link нэмэгдэх тусам блогийн хажуугийн зайнаас хороогоод л. Би аль болохоор зай бага эзэлдэг ойлгомжтой script хэрэглэхийг боддог. Тиймээс энэ асуудлыг шийдлээ. Гол давуу тал нь иймэхүү script-үүд HTML хуудсанд тохиргоо хийдэг байсан бол энэ нь тийм асуудал шаардахгүй. Drop down menu байдлаар харагдана. Ингээд эхлэе.


1. Өөрийн блог руугаа нэвтэрнэ.
2. dasboard
3. Layout гэсэн дарааллаар орно.
4. Page Elements
5. Add a Gadget
6. HTML/JavaScript гэсэн дарааллаар орно. Ингээд доорхи кодыг хуул


<form><select name="menu" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')"size=1 name=menu>

<option>- Холбоос - </option>

<!-- change the links with your own -->

<option value="http://ulesson.blogspot.com">ulesson blog</option>

<option value="http://rohman-freeblogtemplate.blogspot.com/2007/11/how-to-settings-your-blog.html">Blog setting</option>

<option value="http://rohman-freeblogtemplate.blogspot.com/2007/11/how-to-backup-template.html">Backup template</option>

<option value="http://rohman-freeblogtemplate.blogspot.com/2007/12/how-to-backup-your-widgets_19.html">backup widget</option>


</select></form>Save дарна. Ингээд дууслаа. Таны Блогт холбоос үүсэн байгаа харин одоо та холбоосуудаа хийгээд байгаарай ямар сайтруу, мөн ямар бологруу холбохоо та л мэднэ.

<option value="http://ulesson.blogspot.com">ulesson blog</option>
гэсэн бичилтийн дагуу хийнэ Амжилт хүсье

1 comment:

Rachat de credit said...

Cool, thanks a lot for your very helpful post describing how to make a drop down menu

Post a Comment