Sunday, April 26, 2009

Make Firefox Faster in 60 seconds! - firefox-н хурдасгуурууд

Firefox-г хамгийн хурднаар нь ажиллуулмаар байна уу? Тэгвэл энэхүү зөвлөгөөг дагаад хийгээрэй. Сүүлийн үед internet explorer-с татгаздаг болсон байна лээ. гэхдээ алиныг нь сонгох нь таны дур.

No comments:

Post a Comment